top of page

Julehilsen fra ReKon

Giv et gavekort til den du holder af: stres håndtering; parterapi; coaching!
Julehilsen, DK, Ver. 1.1.png

Coaching

Coaching kan bruges til at skabe den ønskede forandring. Det er en metode, hvor du stilles nogle spørgsmål, der giver dig refleksion og inspiration og mod til at acceptere, justere og vende handlinger og mønstre til noget brugbart for dig.

I coaching graver vi et spadestik dybere, men selve coachingen må ikke forveksles med terapi.

Hvornår er coaching relevant?

  • Når du vil skabe processer i dit arbejdsliv

  • Når du vil skabe processer i dit privatliv

  • Når du har behov for at se nærmere på egne handlemønstre og skabe aktion

  • Når du har behov for at blive bedre til at vejlede og guide dig selv

 

Alle processer kræver opmærksomhed, før de får liv. Via coachingen får vi sammen skabt et flow.

Service til din forandring:

Vi kan sammen med dig omsætte dine planer til konkret handling!

Med en solid professionel baggrund i det socialfaglige felt samt grundig research og interview med mange mennesker ved vi, hvad der er behov for, når en vanskelig situation på arbejdspladsen opstår. Behovet for hjælp opstår ikke altid alene hos sig, men kan også berøre din familien. 

ReKon yder konkret service til dig og din familie i relation til myndigheder og jobsøgning. Det kan ske ved, at vi får løst opgaverne sammen med dig eller for dig, ud fra dine konkrete ønsker. 

Det kan  typiske være når:

  • Du har flere udfordringer på samme tid, har større behov for rådgivning og støtte i hverdagen. Da det ikke altid er tilstrækkeligt med råd- og vejledning, kan der være brug for konkret hjælp til at få løftet sine opgaver, måske endda at en anden gør det for dig i en periode. ReKon Råd & Service kan gøre begge dele efter behov.

  • Du er i en situation, hvor de ikke har personlige ressourcer til selv at handle 

  • Du der gerne vil hurtigere videre i deres forløb; f.eks. videre til et andet job for at undgå arbejdsløshed eller sygemelding

Et skridt foran

Vores indsats er at skabe handling for dig, og sørge for, at du hele tiden er et skridt foran. Det kan være i forhold til at nedbringe sygefravær, undgå tjenstlige samtaler, fyringer og lange opslidende forløb. Samtidig vil vi sikre, at du hurtigere kommer godt videre til deres næste job. 

Hvad_kan_vi_og_hvordan_gør_vi_det__1.png

Uvildighed og familie

Da vi er en uvildig instans i forhold til en arbejdsplads og familien, kan vi tidligt i forløbet kobles på processen af fagforeningen eller af dig selv. Det kan typisk være, når du har behov for din egen personlige og professionelle konsulent, som er uafhængig af arbejdspladsens historik. 

 

Når vi rammes af en uhensigtsmæssig ændring i sit arbejdsliv, vil det ofte være hele familien, der bliver berørt af forandringen. Det er her vores par- og familieterapeuter kan tilknyttes for, at få talt om de udfordringer situationen kan bringe med sig. Herudover kan vi hjælpe dig med helt konkret aflastning og service ved f. eks. i en periode, at tjekke E-boks, ForældreIntra, og anden administrativ socialfaglig service. 

ReKon Team

ReKon Team råder over et korps af uddannede socialrådgivere med en solid og mangeårig baggrund indenfor blandt andet tæt samarbejde med fagforeninger, beskæftigelses – og børnefamilieområdet, mangeårig ledelseserfaring i det offentlige og projektledererfaring i det private. Derudover har vi virksomhedskonsulenter med levering af gode og hurtige resultater samt uddannede kognitive par- og familieterapeuter samt kognitive mentorer med baggrund i Wattar Gruppens uddannelsesprincipper.

 

Vi videreudvikler hele tiden og skræddersyr indsatsen ud fra vores kunders behov. 

bottom of page