top of page
  • Writer's pictureReKon

MJ Håndværk Aps proširuje tim

Updated: Nov 19, 2020

Nakon uspešne poslovne 2018. godine, MJ Håndværk Aps ove godine proširuje tim i u te svrhe traži zaposlenika koji barata sledećim veštinama:



VEŠTINE

gips, postavljanje gipsanih konstruktija i drugi radovi oko gipsa, špaklovnje, šlibanje, postavljne filta i farbanje, montaža vrata i prozora drugi manji stolarski poslovi. ZAINTERESOVANI STE ZA OVO RADNO MESTO? Sav posao se odrađuje kod privatnika i kvalitet mora biti na vrhunskom nivou. MJ Håndværk Aps je član u Dansk Byggeri i daje plate prema kvalifikacijama u skladu sa danskim pravlima u građevini. Ako ste spremni za novo radno mesto ili znate nekoga ko jeste, pišite na info@rekonrs.dk za više informacija.

bottom of page