top of page
  • Writer's pictureReKon

Novi zakon o "ferijama"

Updated: Nov 19, 2020

Novi zakon o godišnjim odmorima ("ferijama"), na snazi je od 1. jula ove godine. Od sads se ne štedi godišnji odmor od prošle godine za ovu godinu. Na taj način se do sad osiguravalo da radnik ima budžet za ceo godišnji odmor.Od sada se budžet za godišnji odmor akumulira u istoj godini, što znači da nije zagarantovano da će radnik imati dovoljno akumuliranih sredstava za sve dane godišnjeg odmora. Poslovođa sada može da odobri godišnji odmor samo za one dane koji su ušteđeni u tekućoj godini.


SAVETUJEMO VAM! Dogovorite se u vezi vašeg glavnog dela godišnjeg odmora za sledeću godinu, kako biste na taj način osigurali vaš letnji odmor. Posetite www.rekonrs.dk ili pišite direktno na info@rekonrs.dk za više informacija.

bottom of page