top of page
  • Writer's pictureReKon

Prava na radnom mestu

Updated: Nov 19, 2020

Radnici imaju prava, koji poslovođe moraju da poštuju. Ima raznih pravila, zakono i konkretne napisane politike na svakom radnom mestu koji osiguraju vaša prava i dobru atomosferu na radnom mestu. Raspitajte se kako je regulisano na vašem radnom mestu.


KAKO MOŽEMO POMOĆI?

Imate li problema na poslu, ili vam je potrebna zaštita, savetovanje oko prava ili osiguravanje da vam bude ukazano poštovanje koje sa pravom možete zahtevati? Mi vam možemo pomoći - kontaktirajte nas za više informacija.

bottom of page