• ReKon

Prava na radnom mestu

Radnici imaju prava, koji poslovođe moraju da poštuju. Ima raznih pravila, zakono i konkretne napisane politike na svakom radnom mestu koji osiguraju vaša prava i dobru atomosferu na radnom mestu. Raspitajte se kako je regulisano na vašem radnom mestu.


KAKO MOŽEMO POMOĆI?

Imate li problema na poslu, ili vam je potrebna zaštita, savetovanje oko prava ili osiguravanje da vam bude ukazano poštovanje koje sa pravom možete zahtevati? Mi vam možemo pomoći - kontaktirajte nas za više informacija.

Kontakt os

Tlf. 2984 9011

ReKon Råd & Service (en del af ReKon Team ApS)

Cvr.-Nr. 37245224

© 2018 by All About Digital, Copenhagen