top of page

ViS: Virksomheds Service

For mindre virksomheder inden for serviceydelser, håndværk og handel

Når det drejer sig om din virksomhed tæller resultaterne for os – og ikke kun god service

  • Derfor sparrer og rådgiver vi i samarbejde med vores kunder ved den løbende udvikling af virksomheden.

  • I kombination hermed assisterer vi med udførelsen af en eller flere udvalgte arbejdsfunktioner, så virksomheden og dens medarbejder kan fokusere på deres kernekompetencer

Din fordel:

Vi har erfaring med, at den operative understøttelse (praktisk arbejde) giver os et godt kendskab til din virksomhed, som kan omsættes til løbende rådgivning og sparring vedr. muligheder for optimering af din virksomhed.

Når du bruger os til praktisk arbejde i din virksomhed, genbruger vi vores viden til at give dig rådgivning og sparring. Dermed sparer du tid og penge. 

Ved vores løbende opfølgning, har du hele tiden har fingeren på pulsen og er rustet til at tage de næste skridt.

Sparring og rådgivning bl.a på følgende områder:

Identificering og vurdering af forretnings-/vækstmuligheder

  • kan ideen bære,

  • hvad kræves der og hvordan kommer man videre med den,

  • prioritering, udvikling af plan og struktur

Budgetlægning, opfølgning og analyse af virksomhedens drift/resultater

Løbende driftsudvikling af virksomheden

  • hvordan optimerer man den og i hvilke tempi

Vækst

Vi anvender en helhedsorienteret tilgang og fokuser på at både vækst og indtjening bevæger sig i den rigtige retning.

FASER

Opstart

Modning

Ekspansion

Indtjening

DSC05342 Vis Jasna.jpg

Har din virksomhed fokus på kerneydelsen og vil bruge flest mulige ressourcer på det…

Markedsføring af virksomheden

Løbende koordinering, kvalitetskontrol og økonomistyring af opgaver/aktiviteter

Via hjemmeside, SoMe, Google Ads, etc.

Kommunikation med virksomhedens kunder, forventningsafklaring og planlægning, opfølgning

Salg og service af ydelser

Indkøb

Forhandle priser og indkøbsaftaler

Levering af ydelsen

Fakturering, bogføring, budgetter, moms- og årsregnskab

Personale ansættelser / opsigelser / APV / Mussamtaler samt lønafvikling

IT hosting og sikkerhed, Internet og telefoni, IT systemer

Efter behov

Almen administration

IT & telekommunikation

Personale

og løn

Regnskab og økonomi

… tilbyder Rekon’s Virksomheds Service at yde understøttelse af en eller flere udvalgte arbejdsfunktioner.

Eksempler:

Virksomhedsservice til udenlandsk arbejdskraft

ReKon har erfaring med at søge om alle typer af arbejds- og opholdstilladelser og den omkringliggende administration ift. myndigheder og bankers krav. Vi har fuldt området fra integrationslovgivningens start.

Tænk på din penges fremtid

Økonomisk rådgivning - Privat og Erhverv

Få en Erhverskonto

Ofte kræver bankerne en forretningsplan og budget for at få en erhvervskonto...

bottom of page